Skolepenge og depositum

Alle priser er med forbehold for evt. reguleringer. Siden vil løbende blive opdateret ved ændringer.

Indmeldelsesgebyr

Der opkræves et indmeldelsesgebyr på kr. 3.000 ,- efter du har været til informationsmøde på skolen. Når gebyret er indbetalt, og du har modtaget skolens skriftlige accept er du endelig optaget.

Skolepenge

Prisen for et efterskoleophold i 2022/23 er kr. 2.525 pr. uge og i 2023/24 kr. 2.600 pr. uge.

Ring til skolens kontor på tlf. 54 60 40 40 og få lavet en beregning af skolepenge eller beregn selv på efterskolerne.dk.

Prisen dækker alt omkring opholdet på skolen undtagen transportordningen, lommepenge, udlæg/regninger og evt. deltagelse i jagttegn, hvorfor der skal betales særskilt herfor.

Statsstøtte

Skolen søger statstilskud til efterskoleopholdet, hvis størrelse er afhængig af husstandens indkomst og formueforhold to år forud for skoleårets start. Statsstøtten er nu laveste sats kr. 636 højeste sats kr. 1.320. Ring til skolens kontor på tlf. 54 60 40 40  og få lavet en beregning af statsstøtten eller beregn selv ved at trykke her 

 

Pris for obligatotisk transportordning

Skolen har en obligatorisk transport-ordning der indebærer at eleverne bliver transporteret hjem i skolens egne busser i transportweekenderne og helligdagsferierne. For dette opkræves forældrene et beløb sammen med de ordinære skolepenge, der fastsættes ud fra bopælsadressen. Der opkræves for 19 hjemrejser i løbet af året, og busserne kører ca. 22 gange i et skoleår.

Transportordningen er obligatorisk for elever fra Lolland, Falster og Sjælland. Der gælder særlige regler for elever fra Bornholm, Fyn og Jylland.

Spørg altid skolen, hvad der gælder for Jer, og evt. hvad det koster. Årsplan og buskøreplan udleveres ved skoleårets begyndelse.

Pris for opstaldning af hest

Pris for opstaldning af hest er i skoleåret 2022/23 kr. 1.900 pr. måned.

Lokal efterskolestøtte

Hvis I har svært ved at betale et efterskoleophold, er det muligt at søge om lokal efterskolestøtte hos os. Lokal Efterskolestøtte er en pulje, der er øremærket til at hjælpe familier, der har svært ved at finansier et efterskoleophold, selvom de får statslig elevstøtte.

Lokal efterskolestøtte tildeles som udgangspunkt i faste portioner á kr. 5.000, 10.000, 15.000 eller 20.000 til et års efterskoleophold.

Hvilke familier, der kan få tildelt lokal efterskolestøtte, er baseret på en konkret individuel vurdering fra skolens side. I denne vurdering indgår bl.a. følgende faktorer:

    • Familier med absolut lav indkomst
    • Familier med sociale udfordringer (arbejdsløshed, sygdom, fængsel eller lignende), hvortil afslag om kommunalt tilskud er givet
    • Familier, der er blevet ramt af betydelig indkomstnedgang mellem beregningsåret og skoleåret

Har I behov for at søge lokal efterskolestøtte, bedes I kontakte skolens kontor for at få tilsendt ansøgningsskemaet.

Da skolen har en begrænset pulje at støtte med, behandles ansøgningerne i den rækkefølge de modtages. Det er dog tidligst muligt at søge fra januar i det kalenderår, hvor eleven skal begynde på skolen. Skolen påbegynder behandling af indkomne ansøgninger i april måned.

Det er pålagt skolen at indberette den lokale efterskolestøtte til Skat, hvis eleven fylder 18 år i skoleåret. Den lokale efterskolestøtte vil i det tilfælde blive indberettet på eleven.

Ansøgningsskemaer mm.

Ansøgningsskemaer til statsstøtte og andre vigtige informationer udsendes fra skolen senest i juni måned før skolestart.

Etik og kontakt

Bindernæs Efterskole følger Efterskoleforeningens anbefalinger og regler for efterskolekontrakter – se Etik og Kontrakt her

Rabat med Pluskort

SÅDAN FÅR DU RABAT!

Bindernæs Efterskole har indgået samarbejde med Pluskort, som betyder at Pluskort medlemmer får 5 % rabat på skolepengene fratrukket elevstøtten. Husk, at oplyse om dit medlemskab hos Pluskort, når du kontakter Bindernæs Efterskole – ring på tlf. 54 60 40 40 og hør mere om skolen og rabatordningen.

X