Bindernæs Efterskole & Fri Fagskole

Fri Fagskole

Et skoleår på Bindernæs Efterskole & Fri Fagskole giver eleverne et udbud af praktiske linjefag, hvis indhold har til formål at stimulere eleverne til valg af en erhvervsuddannelse gennem praktisk tilrettelagt undervisning.

Kom på besøg

Fri Fagskole

 • Vil du have et skoleår, hvor erhvervsrettet faglighed er i centrum?
 • Vil du have et år, hvor du kan men ikke skal følge folkeskolens undervisning i dansk, matematik og engelsk?
 • Vil du have et skoleår, hvor den fravalgte teoritid erstattes af undervisning på værksteder, almen dannende undervisning som f.eks. hvad er en ansættelseskontrakt eller praktik på enten skolen eller hos lokale håndværksmestre inden for det fag der interesserer dig? – det kan være alt fra frisør til kok, smed eller andet håndværk.
 • Vil du have et skoleår, hvor du forbereder dig fagligt og mentalt på en erhvervsrettet ungdomsuddannelse?

Så er Bindernæs Efterskole & Fri Fagskole lige dig!

Du vil stadig deltage i vores lejrskoler, OSO-opgave, emneuger og være sammen med alle de andre elever på lige vilkår om aftenen og i weekender.

Du bor blandet med efterskoleelever og deltager i døgnets normale rytmer.

Kok, bager og ernæringsassistent på Bindernæs Efterskole & Fri Fagskole

Fagretninger

Som Fri Fagskoleelev kan du vælge et år med en ud af fire retninger

 • Landbrug og dyrepasser
 • Frisør, kosmetolog, massør og negleteknikker
 • Tømrer, murer, smed og mekaniker
 • Kok, bager og ernæringsassistent

Dit skoleår sammensætter du selv – den normale skoleuge vil have:

 • to værkstedsdage.
 • to dage, der vil indeholde dine valg af dansk, matematik, engelsk eller værkstedsundervisning. Timerne for de teoretiske fag du fravælger erstattes af værkstedsundervisning.
 • den sidste dag anvendes til virksomhedsbesøg, almen dannende undervisning i f.eks. at forstå en lønseddel, forskudsopgørelser, rettigheder på arbejdsmarkedet og andre relevante emner.

Som Fri Fagskoleelev kan du vælge prøvefritagelse, enkeltfag i dansk og matematik eller 10. klasse med FP10-prøver i dansk, matematik og engelsk.

Praktik og støtte

Der vil være mulighed for op til 6 ugers praktik eller projektorienteret undervisning, hvor du kan fordybe dig i et konkret erhverv eller projekt for en eller to uger ad gangen.

Du vil have mulighed for ekstra mentorhjælp og understøttende undervisning med fokus på dig og din nærvedstående ungdomsuddannelse.

Vi vil også hjælpe dig med den efterfølgende overgang til ungdomsuddannelsen det første år efter du har været fri fagskoleelev hos os.

Lyder alt dette som noget for dig så tøv ikke med at tilmelde dig som Fri Fagskoleelev.

Kom til infomøde

X