9. klasse

Efterskole i 9. klasse er en oplevelse for livet. Helt almindelige skolefag sammen med alle de fag og aktiviteter, der hører med til et fantastisk efterskoleår.

Undervisning

Undervisningen står mål med undervisningen i folkeskolen. Der aflægges prøver i alle 9. klasses prøver ved skoleårets slutning. Bindernæs Efterskole er dog fritaget for at undervise i og aflægge prøve i kristendom.
Der tilbydes tysk – dette vælges for et skoleår.
Hvis man har brug for ekstra støtte i de boglige fag, kan man blive en del af vores Vis-klasser.

Klasse

Du tilknyttes en stamklasse
Klasserne bliver inddelt efter faglighed og motivation

Anderledes undervisning

– Der vil i perioder blive tilrettelagt emne- og projektrelateret undervisning.
– I løbet af skoleåret vil der være en del ture ud af huset samt lejrskoler, som på anden vis inddrager de boglige fag.

 

X